Julekurve

Viser 1–9 af 10 resultater

 • Gavekurv m. chokolade

  Denne gavekurv indeholder fyldte chokolade, Thy Chokoladen og julechokolade 

  239,00 kr.
 • Julekurv m. chokolade og lækkerier

  Denne julekurv indeholder chokolade og lækkerier.

  199,00 kr.
 • Julekurv m. chokolade og lækkerier

  Denne julekurv indeholder chokolade og lækkerier.

  549,00 kr.
 • Julekurv m. julekaffe, chokolade og lækkerier

  Denne gavekurv indeholder julekaffe, chokolade og lækkerier.

  339,00 kr.
 • Julekurv m. øl, chokolade og lækkerier

  Denne gavekurv indeholder rødvin, julekaffe, chokolade og lækkerier.

  279,00 kr.
 • Julekurv m. øl, julekaffe, chokolade og lækkerier

  Denne gavekurv indeholder øl, julekaffe, chokolade og lækkerier.

  499,00 kr.
 • Julekurv m. øl, julete, chokolade og lækkerier

  Denne gavekurv indeholder øl, julete, chokolade og lækkerier.

  279,00 kr.
 • Julekurv m. rødvin, chokolade og lækkerier

  Denne gavekurv indeholder rødvin, julekaffe, chokolade og lækkerier.

  349,00 kr.
 • Julekurv m. rødvin, øl, kaffe, chokolade og lækkerier

  Denne gavekurv indeholder specialiteter, chokolade og lækkerier.

  499,00 kr.